Laulajan ääni ja ilmaisu

Laulajan ääni ja ilmaisu. Kehollinen lähestymistapa laulajan kuuntelemiseen, esimerkkinä Björk


Anne Tarvainen

Tampere University Pressin julkaisuja, Tampere 2012. Suomen etnomusikologisen seuran julkaisuja 20, Helsinki 2012 (ISBN 978-951-44-8804-7, ISSN 0785-2746).

Kuuntelija voi aistia laulajan ilmaisun omalla kehollaan. Laulajan ilmaisu voi liikuttaa kuuntelijaa ja ottaa tämän jopa kokonaisvaltaisesti haltuunsa. Laulaja-lauluntutkija Anne Tarvaisen etnomusikologian alaan kuuluva väitöstutkimus lähtee liikkeelle näistä kokemuksellisista lähtökohdista käsin. Tutkimus keskittyy ihmisen äänelliseen ilmaisuun ja siihen, miten toinen ihminen voi ymmärtää tätä ilmaisua. Tutkimus pohjautuu tutkijan omille kuuntelukokemuksille. Analyysiesimerkkinä toimii islantilaisen populaarimusiikin artistin Björkin Undo-kappaleen lauluesitys.

Anne Tarvainen on syntynyt Orimattilassa ja hän on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut laulajana, lauluntekijänä, lauluntutkijana sekä äänikouluttajana.