Musiikki kulttuurina

Musiikki kulttuurina


toim. Pirkko Moisala ja Elina Seye

Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja 21, Helsinki 2013 (ISBN 978-951-44-8804-7, ISSN 0785-2746).


Musiikki kulttuurina on johdanto etnomusikologian näkökulmiin, tutkimusmenetelmiin ja -asetelmiin suomalaisten tutkijoiden esitteleminä. Etnomusikologia on tieteenala, joka tutkii musiikkia kulttuurina ja kulttuurissa. Kirjan 16 artikkelissa esitellään musiikintutkimuksessa käytettyjä etnografisia ja musiikkianalyyttisiä tutkimusasetelmia, osallistuvia ja osallistavia tutkimusotteita sekä erilaisten kulttuurintutkimuksen teorioiden soveltamista musiikin tutkimuksessa. Tutkimukset käsittelevät populaari- ja kansanmusiikkia, länsimaista taidemusiikkia, maailmanmusiikkia, lastenmusiikkia, äänimaisemia ja tanssia sosiaalisena toimintana. Niissä tarkastellaan musiikin medioitumista ja ylirajaisuutta, paikallisen ja globaalin eroja sekä sukupuolen ja identiteetin rakentumista musiikkikäytänteissä.

Kirjaa voi ostaa suoraan seuralta sekä kirjakaupoista ja kirjavälittäjiltä:
Granum virtuaalinen tiedekirjakauppa
Booky.fi pikakirjakauppa
Gaudeamus Kirja&Kahvi
Kirjavälitys
BTJ