Musiikkia rajalla

Musiikkia rajalla


Marja Mustakallio

Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja 18, Helsinki 2009 (ISSN 0785-2746)

Musiikkia rajalla tutkii noin sadan vuoden ajanjaksolla vuoden 1809 jälkeistä musiikillista maailmaa Suomen ja Ruotsin Tornionlaaksoissa. Muuttuiko musiikki, kun valtakunnanraja vedettiin keskelle yhtenäistä kulttuurialuetta? Voittiko alueellisen kulttuurin yhtenäisyys kansallisen voimapolitiikan mahdin?

Tutkimusraportissa kuunnellaan Tornionlaaksoa 1800-luvun matkailijoiden silmin, sukelletaan kirkkoihin ja seurapirtteihin. Perukirjojen perusteella rekonstruoidaan soitin- ja laulukirjamaailmaa. Vanhoista arkistoäänitteistä piirretään kuvaa 1900-luvun alun kansanomaisista musisointitavoista ja tansseista. Kirjassa julkaistaan myös ensi kertaa useita lauluja.

Kirjan laajimmassa luvussa tarkastellaan julkista musiikkielämää Torniossa ja Haaparannalla 1800-luvun jälkipuoliskolla. Matarengin kansanopiston musiikkia käsitelevässä luvussa havaitaan, miten ruotsalaiset laulut matkasivat suomenkieliselle alueelle. Henkilökuvat ruotsalaisesta Rolf Wikströmistä ja suomalaisesta Lasse Haajasesta kertovat kulttuurien sekoittumisesta yhden ihmisen musiikillisessa maailmassa.

Kirjassa on 370 sivua, kovat nelivärikannet, runsas kuvitus, paikkakunta- ja henkilöhakemistot, nuottiesimerkkejä, taulukoita ja luetteloita. Liitteisiin on luetteloitu mm. Haaparannalla ja Torniossa 1870-1900 konsertoineet taiteilijat ja kaupunkien musiikkiin liittyvät henkilöt. Teos on kirjoitettu silmällä pitäen sekä nk. suurta yleisöä että tutkijayhteisöä.